Handel en bemiddeling in vee

De historie van Veehandel Edwin Jans :

Geboren en getogen in Havelte. Opa Jans, Vader Jans en ook zoon Edwin handelen en bemiddelen in Vee. 3 generaties Jans.

Als 16-jarige jongen ging ik op mijn brommer na schooltijd en op de zaterdagen de boeren bij langs, om te vragen naar handel.
Mijn vader haalde dan, voor mij, het vee weer op. Zo ben ik al jaren in de weer.

Toen ik 20 jaar was ben ik zelfstandig gaan werken. Het gebied de Stellingwerven trok mijn aandacht. Veel ruimte, veel boeren een prachtig gebied. Zo kochten wij een boerderij in Vinkega met wat land en stallen.

Handel in nuchtere kalveren, slacht en of weidekoeien, complete vee beslagen, fok gebruiksvee, daar heb ik mij in gespecialiseerd. Hobbymatig weid ik vee, zoogstelletjes, o.a.Belgisch Blauw.

De handel in vee, is in de loop der jaren onderhevig aan regelgeving. Certificaten voor Veewaardig vervoer moesten worden gehaald en aan de kwaliteitseisen die door deze nieuwe regelgeving gesteld werden, moest worden voldaan.

De bemiddeling voor u tussen kalveren-integraties, de veemarkt en de slachthuizen zorgt voor de juiste prijs. De juiste weg zoeken, voor de juiste prijs, dat is mijn streven.

De koe bij de horens vatten:
De goede contacten met deze bedrijven en ook met de veeartsen worden goed onderhouden. Dit alles draagt bij tot een goed klimaat om uw vee te verwaarden. Ook de trailer, draagt hieraan bij, de kalveren en koeien worden op de juiste manier vervoerd naar een volgende bestemming.

Als bestuurslid van de afdeling Friesland van de Nederlandse Bond van Veehandelaren, kan ik wat betekenen, het vechten voor de goede zaak en boven op het nieuws zitten, in deze tijd met nieuwe regelgeving. Het praten over koetjes en kalfjes, vakbladen en het lidmaatschap zorgen ervoor dat ik beslagen ten ijs kom.

De juiste weg zoeken, voor de juiste prijs, van uw vee.

`t komt goed

Edwin Jans